سQالات متداول "دستگاه چند عملکرد دارد؟ چند سر ابزار؟ "

TOYDIY 4 عملکرد (چاپ تک رنگ FDM ؛ چاپ دو رنگ FDM ؛ حکاکی لیزری ؛ حکاکی CNC) را با هم ادغام می کند و به چهار هد ابزار (سر ابزار تک سر FDM ؛ سر ابزار دوتایی FDM ؛ سر ابزار لیزری ، سر ابزار CNC) مجهز است.