س FAالات متداول چگونه میان افزار را به روز کنیم؟

برای به روزرسانی سیستم عامل ، لطفاً به بخش میان افزار Manual مراجعه کنید.