سQالات متداول سربرگ لیزر مواد پشتیبانی شده؟

چوب ، چرم ، مقوا ، پلاستیک (صفحه ABS ، صفحه PC ، و غیره) ؛ نمی توان بر روی فلز ، مواد شفاف ، مواد بازتابنده حکاکی کرد.