سQالات متداول چه نوع نرم افزار برش ارائه شده است؟ آیا می توانیم از Cura ، Simplity3d و سایر نرم افزارهای برش استفاده کنیم؟ چگونه می توان آن را پیکربندی کرد؟

نرم افزار را روی کارت SD ما دریافت خواهید کرد. برای بارگیری لطفا به وب سایت رسمی ما مراجعه کنید:  https://www.ecubmaker.com/uploads/b1e09a4a.zip

استفاده از نرم افزارهای دیگر توصیه نمی شود و خرابی دستگاه ناشی از استفاده از نرم افزارهای دیگر بر عهده کاربر است. اگر واقعاً به استفاده از نرم افزار دیگری نیاز دارید ، لطفاً با پشتیبانی ما تماس بگیرید.